Przejdź do treści

Partnerstwo

Stowarzyszenie Kre-Aktywni
Łódź, Polska

http://cre-active.org.pl/?lang=pl

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kre-Aktywni-101452081957627

Kre-Aktywni to stowarzyszenie zrzeszające młodych, kreatywnych ludzi, którzy chcą swoimi działaniami wpływać na otaczające ich środowisko. Wszystkich członków łączy wspólna pasja: wykorzystanie nowych technologii w życiu i pracy oraz chęć niesienia pomocy innym. Głównym celem jest promocja i aktywizacja młodzieży, a także grup defaworyzowanych. Ponadto, ambicją Kre-Aktywnych jest promowanie przedsiębiorczości i rozwoju innowacyjnych metod nauczania, praktyka uczenia się przez całe życie. Poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów, sympozjów, stowarzyszenie chce podnosić umiejętności i kompetencje swoich członków i sympatyków. Stowarzyszenie Kre-Aktywni specjalizuje się w organizacji interaktywnych szkoleń oraz warsztatów przeznaczonych dla zróżnicowanej grupy odbiorców.

VSI InoproLT
Kaunas, Litwa

http://www.verslaszaliakalnyje.lt

INOPROLT – innowacyjne projekty na Litwie. Organizacja pozarządowa została założona w 2017 Głównym celem jest odkrywanie m.in. zasobów ludzkich, które pomagają im radzić sobie z obecnymi i przyszłymi problemami, przekształcając je w życiowe wyzwania i cele. Celem zespołu jest dostarczenie wiedzy dla uczących się, której potrzebują, aby spełnić swoje marzenia. Jednym z głównych obszarów zainteresowań jest sztuczna inteligencja, cyfryzacja i przedsiębiorczość. Główne działania NGO INOPROLT to szkolenia i seminaria, wyjazdowe wizyty edukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Główne dziedziny to samorozwój, cyfryzacja, przedsiębiorczość. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy kilka różnych szkoleń i warsztatów w następujących tematach: skuteczność cyfryzacji w życiu społecznym i biznesie, media społecznościowe i platformy w rozwoju biznesu, pewność siebie, cyfryzacja, rozwój pewności siebie, marketing cyfrowy. Podstawową grupą jest jednak młodzież i to dla niej INOPROLT organizuje warsztaty, wydarzenia, projekty, mobilności, programy edukacyjne i inicjatywy związane z rozwojem, integracją, bezpieczeństwem, problemami uzależnień cyfrowych.

Grupa na Rozwoju Międzynarodowego APDI
Granada, Hiszpania

https://apdigroup.com/

https://www.facebook.com/APDIGroup

APDI to wyselekcjonowana grupa podmiotów współpracujących na poziomie międzynarodowym, o uznanym prestiżu w swojej dziedzinie działań, projektów szkoleniowych i doradczych, mających na celu interwencję i poprawę na poziomie osobistym, zawodowym i społecznym. Kierując się zasadami Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), APDI jest obecna na czterech kontynentach i specjalizuje się w pozyskiwaniu, zarządzaniu i realizacji projektów międzynarodowych z Funduszy Wielostronnych, w szczególności z Funduszy Unii Europejskiej. Nasze ośrodki szkoleniowe znajdują się w Hiszpanii (Granada, Madryt i A Coruña) oraz w Hondurasie (Tegucigalpa) i posiadają bogate doświadczenie w szkoleniach dla osób podejmujących pierwszą pracę, w zakresie kwalifikacji aktywnych pracowników oraz ogólnie dla każdej osoby, która chce podnieść swoje kwalifikacje, szukając specjalizacji, która pomoże osiągnąć cele zawodowe. Prowadzimy wiele projektów w ramach programu Erasmus+ organizując staże, kursy językowe, zakwaterowanie i wizyty kulturalne dla studentów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji różnych projektów mobilności europejskiej, programów Erasmus+, Akcji Kluczowej 1 (KA1) i Akcji Kluczowej 2 (KA2). Dzięki naszemu doświadczeniu i ośrodkom możemy zaoferować Europejskie Certyfikaty, Warsztaty, Wizyty Zawodowe, Kursy Szkoleniowe i Wizyty Edukacyjne. APDI posiada doświadczenie w zarządzaniu, tworzeniu i wdrażaniu programów szkoleniowych takich jak Master’s Degree in Pedagogical Skills and Educational Innovation, które prowadzi w Ameryce Środkowej we współpracy z UNIR i Sekretariatem Edukacji Hondurasu. Szkolenia dla ponad 60.000 nauczycieli z Ameryki Środkowej. Wśród działań, które realizują powyższy cel, podkreślamy: realizację projektów i działań w dziedzinie technologii (R + D + I); promocję rozwoju technologicznego i innowacji; organizację szkoleń i działań upowszechniających w celu szkolenia osób związanych z sektorem; rozwój konkretnych działań i projektów, skierowanych do grup defaworyzowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dziedzinie zapobiegania ryzyku zawodowemu, równych szans, sportu, środowiska oraz poprawy osobistej, kulturowej i społecznej.