Skip to content

Partnerystė

Asociacija Kre-Aktywni
Lodzė, Lenkija

http://cre-active.org.pl/?lang=pl

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kre-Aktywni-101452081957627

“Kre-Aktywni” – tai jaunų, kūrybingų žmonių, kurie savo veiksmais nori daryti įtaką juos supančiai aplinkai, asociacija. Visus narius vienija bendra aistra: naujų technologijų naudojimas gyvenime ir darbe bei noras padėti kitiems. Pagrindinis tikslas – skatinti ir aktyvinti jaunimą ir nepalankioje padėtyje esančias grupes. Be to, “Kre-Active” siekia skatinti verslumą ir novatoriškų mokymo metodų kūrimą, mokymosi visą gyvenimą praktiką. Rengdama mokymus, konferencijas, kursus, seminarus, simpoziumus, asociacija siekia tobulinti savo narių ir rėmėjų įgūdžius ir kompetenciją. “Kre-Aktyvni” asociacija specializuojasi organizuodama interaktyvius mokymo kursus ir seminarus įvairiai auditorijai.

VSI InoproLT
Kaunas, Lietuva

http://www.verslaszaliakalnyje.lt/

INOPROLT – inovaciniai projektai Lietuvoje. Nevyriausybinė organizacija įkurta 2017 m. Pagrindinis tikslas – atrasti, be kita ko, žmogiškuosius išteklius, padedančius susidoroti su esamomis ir būsimomis problemomis, paverčiant jas gyvenimo iššūkiais ir tikslais. Komanda siekia suteikti besimokantiesiems žinių, reikalingų jų svajonėms įgyvendinti. Viena iš pagrindinių interesų sričių – dirbtinis intelektas, skaitmeninimas ir verslumas.
Pagrindinė NVO INOPROLT veikla – mokymai ir seminarai, edukacinės išvykos suaugusiesiems ir jaunimui. Pagrindinės sritys – saviugda, skaitmeninimas, verslumas. Per pastaruosius kelerius metus surengėme keletą įvairių mokymų ir seminarų šiomis temomis: skaitmeninimo veiksmingumas socialiniame gyvenime ir versle, socialinė žiniasklaida ir platformos verslo plėtrai, pasitikėjimas savimi, skaitmeninimas, pasitikėjimo savimi ugdymas, skaitmeninė rinkodara. Tačiau pagrindinė grupė yra jaunimas, kuriam INOPROLT organizuoja seminarus, renginius, projektus, mobilumo, švietimo programas ir iniciatyvas, susijusias su vystymosi, įtraukties, saugumo, skaitmeninės priklausomybės klausimais.

Tarptautinės plėtros profesinė grupė APDI
Granada, Ispanija

https://apdigroup.com/

https://www.facebook.com/APDIGroup

APDI yra tarptautiniu lygmeniu bendradarbiaujančių subjektų grupė, atrinkta iš pripažintą prestižą savo veiklos, mokymo ir konsultavimo projektų srityje turinčių subjektų, kurių tikslas – įsikišti ir tobulėti asmeniniu, profesiniu ir socialiniu lygmeniu. Jų darbuotojai ir teritorijos, kuriose jie veikia, kartu su jų kuriama sinergija veda į geresnę visos bendruomenės ateitį.

Vadovaudamasi Darnaus vystymosi tikslų (DVT) principais, APDI veikia keturiuose žemynuose ir specializuojasi daugiašalių fondų, ypač Europos Sąjungos fondų, tarptautinių projektų gavime, valdyme ir įgyvendinime.

Mūsų mokymo centrai įsikūrę Ispanijoje (Granadoje, Madride ir A Korunjoje) ir Hondūre (Tegucigalpoje), turintys brangios patirties rengiant mokymus, skirtus pirmajam darbui, aktyvių darbuotojų perdirbimui ir kvalifikacijos kėlimui, ir apskritai bet kuriam asmeniui, norinčiam patobulinti savo įgūdžius, siekiančiam specializacijos, padedančios siekti darbo tikslų.

Vadovavome kitiems “Erasmus+” projektams, organizuodami studentų stažuotes, kalbų kursus, apgyvendinimą ir kultūrinius vizitus. Turime ilgametę patirtį įvairiuose Europos mobilumo projektuose, “Erasmus+” programose, 1 pagrindinio veiksmo (KA1) ir 2 pagrindinio veiksmo (KA2) programose. Pasitelkę savo patirtį ir centrus, galime pasiūlyti Europos sertifikatus, seminarus, profesines išvykas, mokymo kursus ir edukacinius vizitus.

APDI turi patirties valdant, kuriant ir įgyvendinant mokymo programas, pavyzdžiui, pedagoginių įgūdžių ir švietimo inovacijų magistrantūros programą, kurią vykdo Centrinėje Amerikoje bendradarbiaudama su UNIR ir Hondūro švietimo sekretoriatu. Mokymas skirtas daugiau kaip 60 000 Centrinės Amerikos mokytojų.

Iš veiklos, kuria įgyvendinamas minėtas tikslas, išskiriame: projektų ir veiklos technologijų srityje (MT+D+I) vykdymą; technologinės plėtros ir inovacijų skatinimą; su šiuo sektoriumi susijusių asmenų mokymo ir sklaidos veiklos organizavimą; konkrečios veiklos ir projektų, skirtų nepalankioje padėtyje esančioms grupėms arba kurioms gresia socialinė atskirtis, plėtojimą profesinės rizikos prevencijos, lygių galimybių, sporto, aplinkosaugos, asmeninio, kultūrinio ir socialinio tobulėjimo srityse.