Przejdź do treści

Rezultaty

Naszym głównym celem jest uświadomienie naszym odbiorcom (głównie młodzieży) zagrożeń wynikających z nieostrożnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Jakie problemy może napotkać przeciętny użytkownik, jakie środki zapobiegawcze należy podjąć, a w najgorszym wypadku jak je rozwiązać.
Rezultaty, które chcielibyśmy osiągnąć to:

  • zwiększenie świadomości młodzieży i osób pracujących z młodzieżą na temat cyberbezpieczeństwa
  • zwiększenie umiejętności przeciwdziałania oszustwom w Internecie
  • zwiększenie świadomości w zakresie tworzenia silnych haseł
  • zwiększenie świadomości na temat konsekwencji kradzieży danych lub włamania na konto w mediach społecznościowych
  • zwiększenie świadomości w zakresie podstawowych błędów popełnianych podczas korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu
  • zwiększenie świadomości na temat zakupów internetowych opłacanych mandatem lub przelewem online – zagrożenia i możliwe tragiczne konsekwencje
  • podniesienie świadomości i nabycie umiejętności sprawdzania wiarygodności stron internetowych.