Przejdź do treści

Projekt

Głównym celem projektu „Safe-on-line” jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń wynikających z nieostrożnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Jakie problemy może napotkać przeciętny użytkownik, jakie środki zapobiegawcze należy podjąć, a w najgorszym wypadku jak je rozwiązać. Przygotujemy zestaw materiałów edukacyjnych oraz aktywności dla młodzieży na temat bezpieczeństwa cyfrowego, takich jak interaktywne warsztaty z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, komiksy, grę typu escape room oraz grę miejską. Wszystko to ma przyciągnąć młodzież i pokazać jej, z jakimi zagrożeniami może się spotkać w sieci. Osoby pracujące z młodzieżą otrzymają narzędzia do pracy z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. W ramach projektu odbędą się 3 międzynarodowe spotkania partnerskie.
Projekt będzie realizowany w okresie od 28.02.2022 do 27.02.2024.
Projekt jest wspófinansowany z środków Unii Europejskiej.