Przejdź do treści

Gra miejska

Gra miejska będzie działaniem upowszechniającym, które pozwoli nam dotrzeć do wielu młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą. Zadania zawarte w grze będą połączone z naszymi opracowanymi materiałami warsztatowymi i narzędziami, tak aby uczestnicy mogli zapoznać się z treścią naszego programu. Podczas tych wydarzeń zorganizujemy różne stacje (około 10), na których nasi uczestnicy będą zbierać punkty. Zespoły będą składały się z około 4-5 osób. Na początku biegu każda grupa otrzyma mapę z zaznaczonymi na niej poszczególnymi stacjami. Na poszczególnych stacjach będą mieli do wykonania różne zadania, wymagające w niektórych sytuacjach sprawności fizycznej, w innych wiedzy, a w jeszcze innych kreatywności i pomysłowości.  Za wykonanie zadania na danej stacji przyznawane będą punkty. Grupa z największą liczbą punktów zostanie zwycięzcą, jeśli jest kilka grup z taką samą liczbą punktów, o zwycięstwie decyduje czas wykonania wszystkich zadań. Zwycięzcy otrzymają nagrody.